Menu

co vidí administrátor...


Aktuální verze 1809: ZÁŘÍ 2018


 Zde si můžete otevřít testovací A D M I N I S T R A C I

Základní informace

- Pro chod rezervací je nutné mít účet (email) na Google a být připojen k internetu
- Administrační „link“ bude odeslán na tento email
- Po otevření linku z emailu bude nutné přihlášení na Google a souhlasit s podmínkami
- Poté se ve Vašem Google Drive vytvoří automaticky složka pro rezervace s potřebnými soubory
- Otevře se samotná Administrace rezervací
- Rezervace se vždy otevřou na první záložce „Dashboard“

Pro další návraty do Administrace již stačí otevírat link, který naleznete v emailu nebo si jej dáte do oblíbených či vytvoříte zástupce na ploše. Můžete také využít Windows APP. Ke stažení níže.


Krok 1. Nastavení
- Vyplňte si název Firmy (bude na potvrzovacím emailu pro klienty)
- Zvolte časový interval 10, 15, 30 nebo 60 minut
- Zvolte si jazyk administrace a i klientského formuláře (CZ, SK, EN) Dle zvoleného jazyka formuláře bude systém odesílat v daném jazyku i potvrzovací email
- Pokud chcete zákazníkům viditelně zpřístupnit na zákaznickém formuláři Obchodní podmínky, tak stačí přes tlačítko „Procházet“ vložit dokument s těmito podmínky. Podpora pouze souborů v .pdf


Krok 2. Provozovny

- Kliknutím na + aktivujete pole pro založení provozovny
- Vyplňte Název, Ulici, PSČ, Město, E-mail a Telefon (tyto informace mají vliv a návaznost mimo jiné na email, který se odesílá zákazníkovi)
- Dejte Uložit

Poznámka: Pokud máte více provozoven, tak akci opakujete.


Krok 3. Služby

- Kliknutím na + aktivujete pole pro založení služby
- Vyplňte Název, Cenu a Dobu trvání (tyto informace mají vliv a návaznost mimo jiné na email, který se odesílá zákazníkovi)
- Dejte Uložit
- Uložené služby přiřazujeme až v sekci "Zaměstnanci" k jednotlivým obsluhám

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další služby


Krok 4. Obsluhy / zaměstnanci

- Kliknutím na + aktivujete pole pro založení obsluhy

VARIANTA 1. - "čistý" kalendář Google

- Vyberte barvu kalendáře, vyplňte Jméno a vyberte Provozovnu
- Dejte Uložit
Do Vašeho Google kalendáře se automaticky založí nový kalendář s tímto jménem. Následné rezervace se synchronizují a správu provádíte přímo v sekci Kalendář nebo na webu Google v sekci Kalendář.

VARIANTA 2. - již existují kalendáře s obsluhami

- Vyplňte ID kalendáře (ID kalendáře najdete v nastavení daného kalendáře)
- Dejte Použít
- Do pole Jméno se po chvilce automaticky načte jméno z Google
- Vyberte barvu kalendáře a Provozovnu
- Dejte Uložit

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další obsluhy. Pokud u daného člověka vyplníte jeho Email, tak sumáře s jeho objednávkami budou chodit i této obsluze.

Jako poslední krok vyberte na pravé straně k dané obsluze služby, které vykonává, a pak dejte Uložit.

Pokud používáte program HairSoft, tak lze tyto kalendáře propojit s objednávkami v tomto programu. Tím docílíte kompletní správu veškerých objednávek jak on-line, tak i ty, které byli zadané přímo do programu HairSoft.


Krok 5. Směny

- Vyberte Provozovnu (Pokud máte pouze jednu, tak bude již vybrána automaticky)
- Kliknutím na + aktivujete pole pro založení směny
- Vyplňte Název směny, Zkratku, Začátek a Konec
- Dejte Uložit

Poznámka: Dalším kliknutím na + aktivujete pole pro založení další směny


Krok 6. Rozpis směn

- Vyberte Provozovnu (Pokud máte pouze jednu, tak bude již vybrána automaticky)
- Vyberte směnu a kliknutím na určitý den přiřadíte danou směnu obsluze
- Takto můžete „naklikat“ celý měsíc a pak dát „Uložit měsíc“

Poznámka: Text směny v okně se rovná Zkratce, kterou jste zvolili při zakládání směn

- Při opětovném kliknutí na určitou směnu v určitý den se aktivuje tlačítko Smazat
- Po kliku je také vidět podrobně daný den rozkouskovaný po částech
- V této fázi při kliknutí na zelený čtvereček lze „ubrat či upravit“ zčervenáním danou směnu u dané obsluhy (pozdější příchod či odchod než je obvyklé u dané směny)
- Po úpravě je nutné kliknout na „Uložit měsíc“ (zákazníkům bude poté nabízen jen čas, ve kterém jsou zelené čtverečky)

Poznámka: Směny se můžou kombinovat dle vybraného výběru a dle vybrané obsluhy


Krok 7. SMS notifikace

- Klient Rezervačního systému obdrží HASH kód, který stačí vložit do připraveného pole a dát Uložit
- Následně se zobrazí detailnější nastavení. Zde půjde ovlivnit čas, jak dopředu má dostat zákazník informační zprávu s objednávkou a možnost úpravy šablony. Pokud vyberete „odeslat SMS okamžitě“ má tato volba nejvyšší prioritu oproti ostatnímu nastavení.

Text zprávy dle aktuálně nastavené šablony: Dobry den, pripominame Vasi rezervaci na 19.5.2016 v 14:45 na jmeno: Jan Novak. Vase obsluha je: Jana Novakova. Vas Salon..

Všude, kde je v šabloně použito „%něco%“, tak systém vkládá text automaticky.

Statistiky odeslaných zpráv přes Rezervační systém jsou vidět zde, včetně možnosti dobití kreditu.

Poznámka: Pokud využíváte program HairSoft, tak Kredit je společný. Ceny za SMS jsou v sekci "Ceny".


Krok 8. Prezentace

Zde si můžete vybrat z více způsobů vložení Rezervačního formuláře na vaši webovou stránku.

Tlačítko:
- upravit text tlačítka vlastním textem
- vybrat ze tří barev

a. Kód pro tlačítko, které otevře registrační formulář na nové záložce.
b. Kód pro tlačítko, které vloží registrační formulář přímo do stránek.

Textový odkaz:
- upravit text odkazu vlastním textem

a. Kód pro odkaz, který otevře registrační formulář na nové záložce.
b. Kód pro odkaz, které vloží registrační formulář přímo do stránek.

Link:
- samostatný odkaz na rezervační formulář

(pro správné otevření zákaznického formuláře je nutné vyplnit vše potřebné. Provozovnu, Služby, Zaměstnance, Směny, Rozpis směn)

Ohodnotit tuto položku
(8 hlasů)
zpátky nahoru